Prosy ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Prosy" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Prosy" ne demek?

 1. Sıkıcı, bıktırıcı, yavan

 2. Düzyazı gibi, nesre ait, nesir kabilinden

 3. Can sıkıcı, ağır

Prosy nedir? İlişkili sözcükler

 • Prose: Düzyazıya çevirmek, sıkıcı bil dille yazmak, can sıkıcı konuşmak Düzyazı, nesir devamı...
 • Idyl: İdil, köy hayatını idealleştirip tasvir eden kısa şiir veya düzyazı, pastoral şiir veya düzyazı İdil, pastoral şiir, saf aşk, rüya gibi durum devamı...
 • Jejune: Besleyici olmayan Kuvvetsiz, zayıf Yavan, devamı...
 • Meager: Yetersiz, az, kıt, yavan Yetersiz, eksik, az devamı...
 • Meager: Yetersiz, az, kıt, yavan Yetersiz, eksik, az devamı...
 • Nesir: Düz yazı Örnek: Her millette olduğu gibi bizde de kelimeleri şiir canlandırmış, nesir sadece kullanmıştır. Y. K. Beyatlı devamı...
 • Thievish: Hırsızlığa alışmış Hırsız gibi, hırsızlık kabilinden devamı...
 • Eşitlik Durumu: Adlarda ve ad soylu sözlerde nitelik ve nicelik bakımından karşılaştırmaya dayanan eşitlik, gibilik ve benzerlik gösterme durumu. Bu durumu göstermek üzere Türkçenin tarihî ve yaşayan lehçelerinde gibi ve kadar edatlarının yerini tutan +ÇA, +sI/+sU, +ÇIlAp/+ÇA+lA-p ekleri yanında teg edatının ekleşmesinden oluşmuş +dAy ve +dI/+dU ekleri kullanılır. ET. sub+ça «su gibi», tag+ça «dağlar kadar», yok+ça «yok devamı...
 • Arid: Kuru, sıcaktan çatlamış, kıraç Tatsız, yavan devamı...
 • Nesirsi: Nesre pek yakın olan bir nazım şekli. devamı...

Prosy ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.