proton sözlük anlamı nedir?

Sözlükte proton kelimesinin manası:

  1. Atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan tanecik.
  2. Hidrojen atomunun çekirdeği.
  3. Bk. önelcik
  4. Atom çekirdeğinin yapısında bulunan pozitif (+) yüklü parçacıklar.
  5. Yükü elektronunkine eşit ve artı imli kütlesi
  6. 6726X 10-24 g. olan ve atomların çekirdeğini oluşturan kalımlı temel parçacık.
  7. Hidrojen atomunun çekirdeği olan temel parçacık.
  8. Pozitif yüklü çekirdek parçacığı.

proton ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları