psikopat ne demek

Psikopat: Anlayış ve Tanı

Psikopat, toplumun kurallarına ve normlarına uymayan, başkalarının haklarını ihlal eden ve başkalarına zarar verme potansiyeli olan kişileri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Psikopatlar genellikle duygusuz, empati yoksunu, manipülatif ve dürtüsel davranışlar sergilerler.

Psikopati, ruhsal bozuklukların tanı ve istatistiksel el kitabında (DSM-5) anti-sosyal kişilik bozukluğu (ASPD) olarak sınıflandırılır. ASPD, başkalarının haklarını ihlal eden ve toplumun kurallarına uymayan davranış kalıplarıyla karakterize bir kişilik bozukluğudur. Psikopatlar, ASPD’nin en uç örnekleridir.

Psikopatinin Belirtileri

Psikopatlar, aşağıdaki belirtileri gösterirler:

 • Duygusuzluk: Psikopatlar, başkalarının duygularını anlamakta ve empati kurmakta zorluk çekerler. Başkalarının acısına veya üzüntüsüne karşı duyarsızdırlar ve başkalarının duygularını manipüle etmek için kullanabilirler.
 • Dürtüsellik: Psikopatlar, dürtülerini kontrol etmekte zorluk çekerler. Anlık zevkler veya çıkarlar için hareket ederler ve sonuçlarını düşünmeden riskli davranışlarda bulunurlar.
 • Manipülatiflik: Psikopatlar, başkalarını manipüle etmek ve kendi çıkarlarını elde etmek için çeşitli taktikler kullanırlar. Yalan söyleyebilirler, başkalarını suçlayabilirler veya başkalarının duygularını sömürebilirler.
 • Aldatma: Psikopatlar, başkalarını aldatmak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Yalan söyleyebilirler, sahtekarlık yapabilirler veya başkalarının güvenini kazanmak için rol yapabilirler.
 • Sorumsuzluk: Psikopatlar, sorumluluklarını yerine getirmekte zorluk çekerler. İşlerini veya ilişkilerini sürdürmekte zorluk yaşayabilirler ve başkalarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyebilirler.
 • Suçluluk duygusu eksikliği: Psikopatlar, başkalarına zarar verdiklerinde veya başkalarının haklarını ihlal ettiklerinde suçluluk duymazlar. Başkalarına zarar vermenin sonuçlarını düşünmeden hareket ederler.

Psikopatinin Nedenleri

Psikopatinin kesin nedenleri bilinmemekle birlikte, genetik, çevresel ve nörolojik faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

 • Genetik: Psikopati ile ilişkili bazı genler tanımlanmıştır. Bu genler, beyin yapısını ve işlevini etkileyerek psikopatik davranışlara yol açabilir.
 • Çevresel faktörler: Çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimler, psikopati riskini artırabilir. Fiziksel veya duygusal istismar, ihmal veya aile içi şiddet gibi olumsuz deneyimler, çocuğun beyin gelişimini etkileyerek psikopatik davranışlara yol açabilir.
 • Nörolojik faktörler: Psikopatların beyinlerinde bazı yapısal ve işlevsel farklılıklar olduğu bulunmuştur. Bu farklılıklar, psikopatların duygusuzluk, empati eksikliği ve dürtüsellik gibi belirtilerini açıklayabilir.

Psikopatinin Tedavisi

Psikopatinin tedavisi zordur. Psikopatlar genellikle tedaviye dirençlidirler ve tedaviye uymayı reddedebilirler. Ancak, bazı tedavi yöntemleri psikopatların davranışlarını kontrol altına almaya ve suç işleme riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

 • İlaç tedavisi: Bazı ilaçlar, psikopatların dürtüselliğini ve saldırganlığını azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Psikoterapi: Psikoterapi, psikopatların düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmelerine yardımcı olabilir.
 • Sosyal beceri eğitimi: Sosyal beceri eğitimi, psikopatların başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve toplumun kurallarına uymalarına yardımcı olabilir.

Psikopatinin Önlenmesi

Psikopatinin önlenmesi için etkili bir yöntem bulunmamaktadır. Ancak, çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimleri önlemek ve çocuklara sağlıklı bir aile ortamı sağlamak, psikopati riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Sonuç

Psikopati, ciddi bir ruhsal bozukluktur. Psikopatlar, başkalarına zarar verme potansiyeli olan duygusuz, empati yoksunu ve manipülatif kişilerdir. Psikopatinin kesin nedenleri bilinmemekle birlikte, genetik, çevresel ve nörolojik faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Psikopatinin tedavisi zordur, ancak bazı tedavi yöntemleri psikopatların davranışlarını kontrol altına almaya ve suç işleme riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Psikopatinin önlenmesi için etkili bir yöntem bulunmamaktadır, ancak çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimleri önlemek ve çocuklara sağlıklı bir aile ortamı sağlamak, psikopati riskini azaltmaya yardımcı olabilir.


Yayımlandı

kategorisi