psk nedir

PSK Nedir?

PSK (Phase Shift Keying), dijital verileri iletmek için faz modülasyonu kullanan bir dijital modülasyon tekniğidir. PSK, dijital verileri iletmek için taşıyıcı sinyalin fazını değiştirir. PSK, iki veya daha fazla faz durumuna sahip olabilir. En yaygın PSK türleri BPSK (Binary Phase Shift Keying) ve QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) ‘dir.

PSK’nın Avantajları

 • PSK, diğer dijital modülasyon tekniklerine göre daha az bant genişliğine ihtiyaç duyar.
 • PSK, diğer dijital modülasyon tekniklerine göre daha az gürültüye duyarlıdır.
 • PSK, diğer dijital modülasyon tekniklerine göre daha kolay uygulanabilir.

PSK’nın Dezavantajları

 • PSK, diğer dijital modülasyon tekniklerine göre daha düşük veri hızlarına sahiptir.
 • PSK, diğer dijital modülasyon tekniklerine göre daha fazla hata oranına sahiptir.

PSK’nın Uygulamaları

 • PSK, kablosuz iletişim sistemlerinde kullanılır.
 • PSK, uydu iletişim sistemlerinde kullanılır.
 • PSK, fiber optik iletişim sistemlerinde kullanılır.

PSK’nın Tarihi

PSK, ilk olarak 1940’lı yıllarda geliştirildi. PSK, ilk olarak telgraf sistemlerinde kullanıldı. Daha sonra, PSK radyo iletişim sistemlerinde ve uydu iletişim sistemlerinde kullanılmaya başlandı. Günümüzde, PSK fiber optik iletişim sistemlerinde de kullanılmaktadır.

PSK’nın Çeşitleri

PSK’nın iki ana çeşidi vardır:

 • BPSK (Binary Phase Shift Keying): BPSK, iki faz durumuna sahip bir PSK türüdür. BPSK’da, dijital veriler taşıyıcı sinyalin fazını 0 derece veya 180 derece olarak değiştirir.
 • QPSK (Quadrature Phase Shift Keying): QPSK, dört faz durumuna sahip bir PSK türüdür. QPSK’da, dijital veriler taşıyıcı sinyalin fazını 0 derece, 90 derece, 180 derece veya 270 derece olarak değiştirir.

PSK’nın Modülasyon ve Demodülasyonu

PSK’nın modülasyonu ve demodülasyonu, aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

 • Modülasyon:
  • Dijital veriler, bir kodlayıcı tarafından kodlanır.
  • Kodlanmış dijital veriler, bir taşıyıcı sinyale modüle edilir.
  • Modüle edilmiş taşıyıcı sinyal, iletim ortamına gönderilir.
 • Demodülasyon:
  • İletim ortamından gelen modüle edilmiş taşıyıcı sinyal, bir alıcı tarafından alınır.
  • Alıcı, modüle edilmiş taşıyıcı sinyalden dijital verileri demodüle eder.
  • Demodüle edilen dijital veriler, bir kod çözücü tarafından çözülür.

PSK’nın Performansı

PSK’nın performansı, aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

 • Bant genişliği: PSK’nın bant genişliği, dijital veri hızına bağlıdır. Dijital veri hızı arttıkça, PSK’nın bant genişliği de artar.
 • Gürültü: PSK’nın gürültüye duyarlılığı, taşıyıcı sinyalin gücüne bağlıdır. Taşıyıcı sinyalin gücü arttıkça, PSK’nın gürültüye duyarlılığı azalır.
 • Hata oranı: PSK’nın hata oranı, dijital veri hızına ve taşıyıcı sinyalin gücüne bağlıdır. Dijital veri hızı arttıkça ve taşıyıcı sinyalin gücü azaldıkça, PSK’nın hata oranı artar.

PSK’nın Sonuçları

PSK, dijital verileri iletmek için kullanılan bir dijital modülasyon tekniğidir. PSK, diğer dijital modülasyon tekniklerine göre daha az bant genişliğine ihtiyaç duyar, daha az gürültüye duyarlıdır ve daha kolay uygulanabilir. Ancak, PSK diğer dijital modülasyon tekniklerine göre daha düşük veri hızlarına sahiptir ve daha fazla hata oranına sahiptir. PSK, kablosuz iletişim sistemlerinde, uydu iletişim sistemlerinde ve fiber optik iletişim sistemlerinde kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi