Psychopathic ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Psychopathic" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Psychopathic" ne demek?

 1. Psikopat, ruh hastası

Psychopathic nedir? İlişkili sözcükler

 • Psychopathic: Psikopat, ruh hastası devamı...
 • Psychopath: Ruh hastası, psikopat Psikopat, ruh hastası devamı...
 • çekimli Eylem: (Derleme.. çekimli fiil, esas fiil, tükel fiil) Bir yargı bildiren ve zaman kavramıyle birlikte kişi kavramı veren eylem: 1. K.T.geldim(gel-di-m) 2. K.T.geldin(gel-di-n) 3. K.T.geldi(get-di) 1. K.Ç.geldik(gel-di-k) 2. K.Ç.geldiniz(gel-di-n-iz) 3. K.Ç.geldiler(gel-di-ler) 1. K.T.hastayım(hasta-y-ım) 2. K.T.hastasın(hastasın) 3. K.T.hasta, hasadır (hasta-dır) 1. K.Ç.hastayız(hasta-y-iz) 2. K.Ç.hastasınız(hasta-sın-ız) 3. K.Ç.hastalar, hastadırlar (hasta-dır-lar) vb. devamı...
 • Valetudinarian: Sıhhatsiz, devamlı hasta, müzmin hasta, zayıf mizaçlı (kimse); sağlığına aşırı düşkün (kimse), sıhhatine meraklı Hasta, hastalık hastası, hastalıklı kimse devamı...
 • Amid: Bk. amit. 1. çok hasta. 2. aşk hastası. 3. başlıca nokta. 4. önder, şef, komutan. 5. diyarbakır’ın eski adı. ortaçağ’da islam türk devletlerinde kullanılan bazı unvanlar ve memuriyet isimleri. devamı...
 • Malinger: Yalandan kendini hasta göstermek, hasta pozu yapmak, hastalık taslamak Hasta numarası yapmak devamı...
 • Ekeylem: (Derleme., imek fiili, varlık fiili, ek fiil) Sözcüklerin eylem görevinde kullanılmalarına yardım eden, -dir ekinden yararlanılarak çekimi tamamlanan ve olumsuzu değil sözcüğüyle kurulan yardımcı eylem: Hastayım (hasta değilim) , hastasın, hasta (hastadır) ; hastayız (hasta değiliz) ; hastasınız, hastalar (hastadırlar) örneklerinde olduğu gibi.ekeylemin -di eki hikâye, -miş eki rivayet, -se eki koşul birleşik zamanlarını kurar: devamı...
 • Severely Ill: Ciddi şŸekilde hasta, çok hasta, aşŸırı derecede hasta devamı...
 • Invalid: Geçersiz, hükümsüz, battal, muteber olmayan. Çürüğe çıkarmak devamı...
 • Sayrımsamak: Gerçekte hasta olmadığı hâlde kendini hasta göstermek, temaruz etmek. devamı...

Psychopathic ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.