Publicity Of The Proceedings ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Publicity Of The Proceedings" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Publicity Of The Proceedings" ne demek?

 1. Açık yargılama

Publicity Of The Proceedings nedir? İlişkili sözcükler

 • Judicature: Yargılama hakkı, yargılama işlev ve işlemi Hâkimlik devamı...
 • Sağduyu: Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim Örnek: Bu halk çocuğunun, sağduyusu, temiz bir yüreği, yiğitliği ve hepsiyle beraber saflığı vardır. F. R. Atay Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü. devamı...
 • Jurisdiction: Yargılama hakkı, hâkimin yargılama dairesi Salahiyet, yetki devamı...
 • Bozma Nedenleri: Ceza yargılama yöntemi yasasında, ilk yargılıkça verilen bir yargının yargıtayca bozulması için gösterilen nedenler. devamı...
 • Usul Hukuku: Yargılama töresi, medenî ~ : yurttaşlar yargılama töresi (Zivilprozessrecht, droit de procédure civile). devamı...
 • Yargı özeti: Ceza yargılama yöntemine göre duruşma sonunda sanığın yargılılığına, kurtulmasına, duruşmanın durdurulması ya da düşmesine ilişkin yargının bu temel noktaları belirten bölümü. devamı...
 • Trial: Dava, deneme, prova, test, duruşma, yargılama, sınav, sınama, çile, dert, girişim, örnek Davanın görülmesi, muhakeme, duruşma, yargılama devamı...
 • Judgement: Yargılama, yargı, hüküm, muhakeme, karar, sağŸduyu, kanı, düşŸünce, tahmin devamı...
 • Nakzen Iade Etmek: Huk. bir yargı kararını, yargılama yöntemine ilişkin hükümler bakımından yerinde görmeyip bozarak hükmü veren mahkemeye geri göndermek. devamı...
 • Duruşma önişleri: Dava dosyası, C. Savcılığından yetkili yargılama yerine geçtikten sonra, yargılık ya da başkanca duruşmaya başlanabilmesi için yapılması, gerekli ve zorunlu olan işlemlerin tümü. devamı...

Publicity Of The Proceedings ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.