Publish ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Publish" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Publish" ne demek?

 1. Yayımlamak, neşretmek

 2. Basıp yaymak, bastırmak

 3. İlan etmek, söylemek, açığa vurmak, ifşa etmek.

 4. Yayınlamak, basmak, çıkarmak, duyurmak, ilan etmek, kamuoyuna açıklamak, yaymak, ileri sürmek, ortaya dökmek

Publish nedir? İlişkili sözcükler

 • Published: [publish] yayınlamak, basmak, çıkarmak, duyurmak, ilan etmek, kamuoyuna açıklamak, yaymak, ileri sürmek, ortaya dökmek YayinlanmışŸ devamı...
 • Promulgate: Resmen ilan etmek, yayınlamak, yaymak Resmen ilân etmek, neşretmek, duyurmak, bildirmek devamı...
 • Promulgate: Resmen ilan etmek, yayınlamak, yaymak Resmen ilân etmek, neşretmek, duyurmak, bildirmek devamı...
 • Yayımlamak: Kitap, gazete, dergi vb. şeyleri basmak ve dağıtmak, neşretmek. Dinlenilecek, görülecek şeyleri radyo ve televizyonla sunmak, bildirmek, duyurmak. devamı...
 • Emit: (-ted, -ting) dışarı vermek, çıkarmak, ihraç etmek, fıskırtmak, atmak Yaymak, yayımlamak, neşretmek devamı...
 • Noise Abroad: Yaymak, duyurmak, ilan etmek devamı...
 • Publish The Banns: Nikah kağıtlarını asmak, evliliği ilan etmek devamı...
 • Divulge: İfşa etmek, açığa vurmak, söylemek, yaymak Açığa vurmak, ifşa etmek, ortaya dökmek, yaymak devamı...
 • Pronounce: Telaffuz etmek, söylemek, ilan etmek, duyurmak, bildirmek, ileri sürmek, fikrini söylemek Telaffuz etmek, söylemek devamı...
 • Sing: Çağırmak, şarkı söylemek, söylemek, okumak (şiir), çınlamak (kulak), ötmek, şakımak, vızıldamak, vınlamak, ıslık gibi ses çıkarmak, uğuldamak (sang, sung) şarkı söylemek, terennüm etmek devamı...

Publish ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.