Pulzasyon Oranı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Pulzasyon Oranı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Pulzasyon Oranı" ne demek?

 1. Sağım makinelerinde pulzatör tarafından oluşturulan vakumla açılma süresi arasındaki oran.

Pulzasyon Oranı nedir? İlişkili sözcükler

 • çerçeve Oranı: Televizyon görüntülüğündeki resmin eni ile yüksekliği arasındaki oran; ölçün filmde olduğu gibi 3:4’tür, Bir film ya da görüntülük üzerindeki resmin eni ile yüksekliği arasındaki oran. (Ölçün filmlerde ve dar filmlerde devamı...
 • Doğal Artış Oranı: Herhangi bir ülkede, bir yıl içinde, doğum ve ölüm oranları arasındaki ayrıma dayanan artış (örneğin, doğum oranı %0 40, ölüm oranı %0 22;doğal artış oranı %0 18 gibi). devamı...
 • Doğurganlık Oranı: Herhangi bir ülke ya da bölgede, bir yıl içinde gerçekleşen doğumların, doğurma yaşındaki kadın (15-49 yaş arası) sayısına oranı. Doğurganlık yaşları arasında bulunan genellikle (15 ile 44) her 1.000 kadın devamı...
 • Yem Dönüşüm Oranı: Yemden yararlanma oranı. Birim canlı ağırlık kazancı için ne kadar yem tüketildiğini veya tüketilen yem miktarıyla kazanılan canlı ağırlık arasındaki oranı ifade eden bir değer, FCR. devamı...
 • Pulzasyon Hızı: Sağım makinelerinde bir dakikalık zaman dilimindeki pulzasyon sayısı. devamı...
 • Dallanma Oranı: Taneciklerin çarpışması sonucunda ortaya çıkan olayların olasılıkları arasındaki oran. devamı...
 • Nakit Akım Oranı: Net dönem kârı ile amortisman toplamından nakit çıkışı gerektirmeyen toplam giderlerin çıkarılıp uzun vadeli borçlar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farka bölünmesiyle hesaplanan ve işletmenin nakit rezevlerinin yabancı kaynakları karşılama gücünü gösteren oran. devamı...
 • Oran Kanunu: bir bütünün parçalarının, bütün ile olan ölçü münasebetleri. sanat eserlerinin, estetik bakımından oran’ın isteklerine cevap verecek şekilde olması gerekir. oran için daima bir birim almak esas olmuştur. buna küçük ölçü anlamında ldt.’de “modulus” denmiştir. antikitede oran kanunu, sütun ölçüsünün tesbitinde esas olmuştur.ölçü, sütunun alt kısmının çapıdır. bu “modulus” ya da fr. “module”e göre, bir devamı...
 • ön Kol: Kolun dirsekle bilek arasındaki bölümü. Ön kol ve dirsek kemikleri tarafından oluşturulan ve dirsekle bilek arasında kalan kol bölümü, antebrakyum. devamı...
 • Emek Devir Oranı: Firmadan veya bir sanayiden, belli bir dönemde, herhangi bir sebeple ayrılmış işçi sayısının, o firmada veya sanayide çalışan ortalama işçi sayısına oranı. İşgücü piyasasında, farklı işgücü grupları işsiz, işlendirilen, işgücüne devamı...

Pulzasyon Oranı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.