puritan sözlük anlamı nedir?

Sözlükte puritan kelimesinin manası:

  1. İngiltere'de kraliçe Elizabeth zamanında meydana çıkan ve bilhassa ibadette sadelik taraftarı olan mezhebin bir ferdi, Püriten
  2. Ahlâk ve din hususunda çok sofu
  3. Püriten, püritan mezhebi üyesi, tutucu protestan, bağnaz protestan

puritan ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları