püritenlik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte püritenlik kelimesinin manası:

  1. Püriten olma durumu.
  2. Ahlaki, siyasi vb. konularda katı taassup.

püritenlik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları