Pürüzlenmek ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Pürüzlenmek" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Pürüzlenmek" ne demek?

 1. Pürüz oluşmak, pürüzlü duruma gelmek.

 2. Ses boğuk ve bozuk çıkmak

  Örnek:

  Konserlerde sesi pürüzlendiği zaman böyle yapardı. R. N. Güntekin

 3. Bir iş, durum vb. karışık ve güç bir duruma gelmek.

Pürüzlenmek nedir? İlişkili sözcükler

 • Pürüzlü: Pürüzü olan. Boğuk ve bozuk (ses) Örnek: Sesi hâlâ pürüzlü idi. H. Taner Karışık, güç (durum, iş) Örnek: Mesele pürüzlüdür, bir skandal hâlini almasından korkulur. R. H. Karay devamı...
 • Dolmak: Dolu duruma gelmek. Bitkiler olgunlaşmak, erginleşmek Örnek: Gök ekini biçer gibi!.. Başaklar daha dolmadan. T. Buğra Bir yere iyice yayılmak, kaplamak Örnek: Oda sigara dumanı dolmuştu. S. F. Abasıyanık Bir yerde pek çok eşya veya kimse devamı...
 • Pısırıklaşmak: Pısırık olmak, pısırık duruma gelmek. devamı...
 • Alışmak: Bir işi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek Örnek: Muhtaç değiliz ama, ben çalışmaya alıştım. E. İ. Benice Yadırgamaz duruma gelmek. Uyar duruma gelmek, uygun gelmek, intibak etmek Örnek: Bu mesleğe alışmış gibi görünüyor. N. Araz Sürekli ister olmak. devamı...
 • Genişlemek: Geniş duruma gelmek, büyümek. Bollaşmak. devamı...
 • Pişmek: Ateşte, fırında, kaynar suda veya yağda ısı etkisiyle yenilebilir duruma gelmek. Isıtma sonucu belirli bir kullanıma uygun duruma gelmek. devamı...
 • Sıklaşmak: Sık duruma gelmek veya sıkça ortaya çıkmak, sık görülmek Örnek: Krizleri öyle bir sıklaştı ki, ne yapacağımızı şaşırıp kaldık. Y. K. Karaosmanoğlu devamı...
 • Hoparlör: Elektrik dalgalarını ses dalgasına çeviren ve gerektikçe sesi yükselten alet. Radyo, pikap, teyp vb. araçlarda sesi işitilebilecek duruma getiren alet Örnek: Hemen hemen bütün Batı ülkelerini gezdim. Hiçbir yerde hoparlör sesi duymadım. devamı...
 • Pütürlenmek: Pütürlü duruma gelmek Örnek: Sırtını ve omuzlarını yoklamak kabil olsa, cildinin tavuk derisi gibi pütürlendiği hissedilecektir. R. N. Güntekin devamı...
 • Kıtlaşmak: İhtiyacı karşılayamamak, kıt duruma gelmek Örnek: O zaman memlekette benzin çok kıtlaşmıştı, otomobilleri gazla çalıştırabiliyorduk. A. Gündüz devamı...

Pürüzlenmek ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.