put sözlük anlamı nedir?

Sözlükte put kelimesinin manası:

  1. Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
    Örnek: Onu ben, büsbütün başka bir hayranlıkla âdeta bir puta taparcasına seviyordum. Y. K. Karaosmanoğlu
  2. Haç.
  3. Üç dört tel ipekten bükülmüş iplik.
  4. Bk. haç
  5. Bk. putheykel
  6. Türlü gereçlerden, ama daha çok taştan yapılan, insana benzer çizgileri bulunan tapınma yontusu.
  7. Bk. tapıncak

put ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları