Questions ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Questions" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Questions" ne demek?

 1. Sorular

Questions nedir? İlişkili sözcükler

 • Beşboyutlu Soru: Bir kamuoyu yoklamasında geçerli yanıtlar almak üzere tasarlanan; a. Süzgeç ya da genel bilgi soruları, b. Açık-uçlu genel kanı soruları, c. Karşıt yanıtlı ya da belirgin kanı soruları, d. Niçin ya da yoklama sorusu, e. Yoğunluk ya da çok seçenekli soruların birbirini izlemesini öngören özel soru biçimi. devamı...
 • Toplu Test: Türlü işlevleri ölçen soruların birkaç bölümde sunulması yerine bütün soruların birbirini izlediği ve uygulama sonunda tek bir puanın elde edildiği test türü. devamı...
 • Ilgi Doğurma: Bir soruşturu ya da görüşmede ilgi çekici başlangıç sorularıyla yaratılan ve yanıtlayıcının araştırma amaçlarını benimseme, soruları yanıtlama yükünü üstlenmesini kolaylaştırıcı durum. devamı...
 • Soru Yanıt Yöntemi: Öğrencilerin, belli soruların karşılığı olan kalıplaşmış yanıtları öğrenmelerini ve bu sorular sorulduğunda yanıtlarını ezbere söylemelerini isteyen eski bir öğretim yöntemi. devamı...
 • Pseudo Factual Question: Sözde olgusal sorular devamı...
 • Question Time: Bakanlarca milletvekili sorularına ayrılan süre devamı...
 • Question Master: Yarışma programı sunucusu, soruları soran kimse [radyo, tv] devamı...
 • örüntü çözümlemesi: Ölçek soruları topluluğu içinde belirli ve önemli bir ilke çevresinde salkımlanabilecek soruları bulma. Birçok öğeden ya da bileşenden oluşan bir dizgeyi, bir bütünü, her biri kendi içinde benzeşik (homojen) alt devamı...
 • Cevap Anahtarı: Sınavlarda sorulan soruların çözülmüş biçimi. devamı...
 • Bilgi Sorunu: 1-(Geniş anlamda) Bilmenin (bilginin) özü, oluşu ve olanağına ilişkin bütün (fizikötesi, varlıkbilimsel, ruhbilimsel ve toplumbilimsel) soruları kapsayan sorun. // Özellikle bilginin kaynağı ve değeri üzerinde durur. Bilginin kaynağına ve başarısına ilişkin soruları kapsar. (Bilginin kaynağını usçular us, deneyciler deney, duyumcular duyumlar olarak görürler; bilginin değeri konusunda ise dogmacılarla kuşkucular; nesnelcilerle öznelciler; saltıkçılarla göreciler karşıtlık içindedir.) devamı...

Questions ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.