quine yöntemiyle doğruluk değeri çözümlemesi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte quine yöntemiyle doğruluk değeri çözümlemesi kelimesinin manası:

  1. Bir bileşik önermede en çok geçen yalınç bileşeni bir kez D bir kez de Y değeri ile değiştirip elde edilen her önermeyi yaIınlaştırma kuralları yardımıyla eşdeğer olarak (i) D ye (ii)Y ye, ya da(iii) ne D ne de Y yi kapsayan bir önermeye dönüştürme işlemini yalnız D ile Y kalana dek sonlu sayıda yinelemeye dayanan doğruluk değeri çözümlemesi. || Krş.. yalınlaştırma kuralları. Örn. (p=>q) (...) biçimindeki bir önermeninQuine yöntemiyle doğruluk değeri çözümlemesi şöyledir: (…)

quine yöntemiyle doğruluk değeri çözümlemesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları