rabbani sözlük anlamı nedir?

Sözlükte rabbani kelimesinin manası:

  1. Allah ile ilgili, Allah'a bağlı, ilahî, Allah'tan gelen.
  2. Kalbini ve fikrini Allah'a bağlamış ve sadece onunla meşgul olan.
  3. Tanrı´yla ilgili. Tanrısal.
  4. Kendini olanca gücüyle Tanrı'ya veren.
  5. 1. allahla ilgili. 2. kendini bütün varlığıyla allah'a teslim eden. putçu inanıştan uzak, şalin amel işleyen, allah'tan geleni kabul edip, o'nun dinine muhalif olana karşı çıkan.

rabbani ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları