rabbül alemın sözlük anlamı nedir?

Sözlükte rabbül alemın kelimesinin manası:

  1. Bütün alemlerin Rabbi. Her alemi doğrudan doğruya Rububiyyeti ile talim, terbiye, tedbir ve idare eden Cenab-ı Hak.(Kur'an-ı Kerim) (bazan iki kelimede, mesela... Rabbüke tabiri ile ehadiyyeti ve Rabb-ül alemin ile vahidiyyeti bildirir. Ehadiyyet içinde vahidiyyeti ifade eder. Hatta bir cümlede bir zerreyi bir göz bebeğinde gördüğü ve yerleştirdiği gibi; güneşi aynı ayetle, aynı çekiçle göğün göz bebeğinde yerleştirir ve göğe bir göz yapar. M.N.)(Her bir şey, hareketiyle bütün eşyayı vahdet namına zabteder. Demek, bütün yıldızları elinde tutmayan, bir tek zerreye Rabb olamaz. S.) (Osmanlıca'da yazılışı: rabb-ül âlemîn)

rabbül alemın ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları