radikal sözlük anlamı nedir?

Sözlükte radikal kelimesinin manası:

  1. Köklü, kesin, kökten.
  2. Köktenci.
  3. Bk. kökçe
  4. Sebebe yönelik, köklü.
  5. Kökten
  6. Çok kısa ömürlü olup başka taneciklerl ya da moleküllerle hızla tepkime veren ve tek sayıda elektron bulunduran atom ya da molekül.
  7. Atomik veya moleküler yapılarında bir veya daha fazla eşlenmemiş elektron içeren ve bu nedenle reaktif özellik taşıyan moleküller, serbest radikal.
  8. Köklü, nedene yönelik, herhangi bir hastalığın kaynağına, nedenine yönelik girişim.
  9. Çiftlenmemiş bir elektrona sahip atom veya atom grubu, serbest radikal.

radikal ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları