radyoloji sözlük anlamı nedir?

Sözlükte radyoloji kelimesinin manası:

  1. Işık, elektrik ve ısı ışınımlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, ışın bilimi.
  2. Bk. ışımbilim
  3. Genel anlamda X ışınları,ses dalgaları veya diger yöntemleri kullanarak teşhis hizmetleri veren tıp dalıdır.
  4. Işın bilimi
  5. Hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif ışınların ve diğer tekniklerin (ses dalgası, radyoizotop vb.) uygulanmasını konu alan bilim dalı.
  6. İyonlaştırıcı ışınımın tıp ve endüstri alanlarındaki uygulanmasını inceleyen bilim dalı.

radyoloji ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları