Radyouyarıcı Ilaç ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Radyouyarıcı Ilaç" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Radyouyarıcı Ilaç" ne demek?

 1. Protein ve enzimleri alkilleyerek hücrelerde solunum ve ara metabolizmayı bozan, hücrede oluşturdukları yapısal bozuklukları, radyoaktif ışınlar ve X- ışınlarına maruz bırakılan hücrelerdekine benzeyen alkilleyici ilaç, radyomimetik ilaç.

Radyouyarıcı Ilaç nedir? İlişkili sözcükler

 • Gıda ışınlama: Mikroorganizmaları yıkımlamak amacıyla, gıdaların yeterli düzeyde gama ışınları veya X ışınlarına maruz bırakılması esasına dayanan gıda koruma tekniği. Gıda maddesindeki mikroorganizma sayısını indirgemek amacıyla UV, X ışınları veya gamma ışınları devamı...
 • Küri: Radyoaktif ışınların doz birimi. Saniyede parçalanma sayısı 3,7x 1010 olan bir radyoaktif elemanın nükleer aktivitesidir. Nükleer aktivitesi 1 küri olan radyumun kütlesi çok yaklaşık olarak 1 gramdır. devamı...
 • Curie Ci C: Radyoaktif madde miktarını belirleyen eski birim. Bir saniyede 3.7xl010 parçalanma gösteren radyoaktif madde miktarının aktivitesi. (1 Bq= 2. 703×10-11 Ci). devamı...
 • Pirimidin Dimeri: Mor ötesi ışığa maruz kalan bir hücrede, DNA molekülü üzerinde birbirine komşu iki pirimidin, genellikle timinler arasında kovalent bağlanma sonucu oluşan dimer, timin dimeri. devamı...
 • Battered Womens Shelter: ŞŸiddete uğŸrayan kadınlar barınağŸı, şŸiddet mağŸduru kadınlar sığŸınma evi, kocaları tarafından şŸiddete maruz bırakılan kadınlara barınma sağŸlayan kuruluşŸ (Yazılışı: battered women’s shelter) devamı...
 • Buzsul Ağı: Buzsulların yapısal düzenlenimleri ile X-ışınları için oluşturdukları kırınım ağı. Buzsulların yapısal düzenlenimleri ile X-ışınları için oluşturdukları kırınım ağı. devamı...
 • Actinopraxis: teşhis ve tedavide radyoaktif maddelerin ışınlarının faydası. devamı...
 • Roentgenize: IşŸınlarına maruz bırakarak filmini çekmek devamı...
 • ışınlanmış: Radyoaktif ışınların etkisinde kalmış (kanser süreçleri). devamı...
 • Radyoterapi: X ışınlarının biyolojik etkisine dayanan tedavi yöntemi. Işınlama kullanılarak yapılan tedavi yöntemi. devamı...

Radyouyarıcı Ilaç ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.