rahman sözlük anlamı nedir?

Sözlükte rahman kelimesinin manası:

  1. Herkese, her canlıya merhamet eden (Tanrı).
  2. Ayrım gözetmeksizin tüm canlılara merhamet eden, koruyan.
  3. Tanrı'nın adlarından.
  4. bütün canlılara merhamet eden, koruyan. kur'an-ı kerim'de 55'ten fazla yerde zikredilmiştir. yine kur'an-ı kerim'in 55. suresinin adıdır. - allah'ın isimlerinden "abd" takısı alarak isim olarak kullanılır, (bkz. abdürrahman)
  5. Bütün yaratıklara rızıklarını veren, her an bütün mahlukat hakkında hayır ve rahmet irade buyuran, bütün mahlukatına sayısız nimetler veren. Nizam ve adalet sahibi. (Allah)

rahman ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları