rakam sözlük anlamı nedir?

Sözlükte rakam kelimesinin manası:

  1. Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri.
  2. Bu işaretlerle yazılmış sayı.
  3. Nicelik, miktar.
  4. Bk. sayar
  5. Bîr doğal sayıyı göstermeğe yarayan ad. || Biçimsel sayı kuramında n sayısını gösterenrakam, sıfır (0) imi ile bu imin sağına yazılan n sayıda ardıl iminden (') oluşan deyimdir. Örn. 3 sayısını gösterenrakam 0'" deyimidir.

rakam ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları