Ramus Akromiyalis ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ramus Akromiyalis" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ramus Akromiyalis" ne demek?

 1. Etçil ve küçük geviş getirenlerde arteria subscapularis’ten, sığırda r. suprascapularis’ten, domuzda arteria cervicalis superficialis’ten çıkarak collum scapulae bölgesine giden atardamar dalı.

 2. Etçil ve küçük geviş getirenlerde a. subscapularis’ten, sığırda r. suprascapularis’ten, domuzda a. cervicalis superficialis’ten çıkarak collum scapulae bölgesine giden atardamar dalı.

Ramus Akromiyalis nedir? İlişkili sözcükler

 • Ramus Glandularis: Geviş getirenlerde arteria lingualis’ten glandula mandibularis’e giden atardamar dalları. Geviş getirenlerde a. lingualis’ten gl. mandibularis’e giden atardamar dalları.Dgr.: anat. ramus glandularis devamı...
 • Arterya Masseterika: Etçillerde ve domuzda a maxillaris’in bir kolu olan arteria temporalis profunda caudalis’ten, geviş getirenlerde ve atgillerde ramus massetericus adıyla atgillerde ve sığırda arteria carotis externa’nın ön yüzünden, koyunda ve keçide arteria temporalis superficialis’ten çıkarak musculus masseter’e dağılan atardamar. devamı...
 • Arterya Antebrakyalis Superfisyalis Kraniyalis: Etçillerde arteria brachialis superficialis’in devamı olan, geviş getirenlerde ve domuzda arteria Collateralis radialis’ten ayrılan zayıf bir atardamar. devamı...
 • ön Kol Atardamarı: Köpek ve domuzda antebrakyumun üst, geviş getirenlerde orta, kedide ve atgillerde alt1/3’ünde arteria mediana’dan çıkan atardamar, arterya radialis. Köpek ve domuzda antebrakyumun üst, geviş getirenlerde orta, kedide ve atgillerde alt1/3’ünde devamı...
 • Ramus Kaudalis Rete Mirabile Epidurale Rostrale: Geviş getirenlerde arteria maxillaris’in üst kısmından çıkan ve foramen ovale veya foramen orbitorotundum yoluyla kafatası boşluğuna girerek rete mirabile epidurale’nin oluşumuna katılan atardamar dalları. Geviş getirenlerde a. maxillaris’in üst kısmından devamı...
 • Beyin Zarı Orta Atardamarı: Geviş getirenlerde arteria occipitalis’ten, diğerlerinde arteria maxillaris’ten çıkarak beyin zarlarına ulaşan ve onu vaskularize eden atardamar, arterya meningea mediya. Geviş getirenlerde a. occipitalis’ten, diğerlerinde a. maxillaris’ten çıkarak beyin zarlarına ulaşan devamı...
 • Rami Sternokleidomastoidei: Geviş getirenlerde direkt arteria occipitalis’ten çıkan ve musculus sternocleidomastoideus’u besleyen atardamar dalları. Geviş getirenlerde direkt a. occipitalis’ten çıkan ve m. sternocleidomastoideus’u besleyen atardamar dalları. devamı...
 • Ramus Deltoideus: Arteria cervicalis superficialis’in kas kolu. A. cervicalis superficialis’in kas kolu.Dgr.: anat. ramus deltoideus devamı...
 • Arterya Epigastrika Kraniyalis Superfisyalis: Etçillerde ve geviş getirenlerde arteria epigastrica cranialis’ten çıkarak musculus rectus abdominis üzerinden deri altına ulaşan, deriyle etçillerde aynı zamanda torakal, arka ve ön abdominal meme komplekslerini besleyen atardamar. devamı...
 • Arterya Sekalis: Geviş getirenlerde, etçillerde ve domuzda kör bağırsağı vaskularize eden atardamar. Geviş getirenlerde, etçillerde ve domuzda kör bağırsağı vaskularize eden atardamar. devamı...

Ramus Akromiyalis ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.