Ramus Anastomotikus Kum A Karotide Interna ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ramus Anastomotikus Kum A Karotide Interna" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ramus Anastomotikus Kum A Karotide Interna" ne demek?

 1. A. meningea media ve a. ophthalmica externa’nın a. carotis interna ile olan birer birleşen kolu.Dgr.: anat. ramus anastomoticus cum a. carotide interna

Ramus Anastomotikus Kum A Karotide Interna nedir? İlişkili sözcükler

 • Arterya Kommunikans Kaudalis: Circulus arteriosus cerebri’nin arka yanını oluşturan, arteria carotis interna’yı arteria basilaris’e birleştiren arteria carotis interna’nın bir kolu. Circulus arteriosus cerebri’nin arka yanını oluşturan, a. carotis interna’yı a. basilaris’e birleştiren a. devamı...
 • Ramus Deltoideus: Arteria cervicalis superficialis’in kas kolu. A. cervicalis superficialis’in kas kolu.Dgr.: anat. ramus deltoideus devamı...
 • Arterya Masseterika: Etçillerde ve domuzda a maxillaris’in bir kolu olan arteria temporalis profunda caudalis’ten, geviş getirenlerde ve atgillerde ramus massetericus adıyla atgillerde ve sığırda arteria carotis externa’nın ön yüzünden, koyunda ve keçide arteria temporalis superficialis’ten çıkarak musculus masseter’e dağılan atardamar. devamı...
 • Ramus Masseterikus: Atgillerde ve sığırda arteria carotis externa’nın, musculus masseter için verdiği kuvvetli bir atardamar dalı. Arteria transversa faciei’den aynı adlı kas için ayrılan kol. devamı...
 • Vena Glutea Kaudalis: Vena iliaca interna’nın, vena pudenda interna yakınında ikinci son kolu. V. iliaca interna’nın, v. pudenda interna yakınında ikinci son kolu.Dgr.: anat. vena glutea caudalis devamı...
 • Ramus Labiyalis Ventralis: Dişilerde arteria pudenda externa’nın vulva’ya giden kolu. Dişilerde a. pudenda externa’nın vulva’ya giden kolu.Dgr.: anat. ramus labialis ventralis devamı...
 • Ramus Asetabularis: Arteria circumflexa femoris medialis’in, kalça eklemi için verdiği kol. Vena circumflexa femoris medialis’in, kalça eklemine özgü kolu. devamı...
 • Arterya Karotikobazilaris: Arteria carotis interna’yı arteria basilaris’e bağlayan atardamar. A. carotis interna’yı a. basilaris’e bağlayan atardamar. devamı...
 • Vena Pudenda Eksterna: Vena İliaca interna’nın, vena glutaea caudalis yanında ikinci son kolu. V. İliaca interna’nın, v. glutaea caudalis yanında ikinci son kolu.Dgr.: anat. vena pudenda externa devamı...
 • Ramus Ad Rete Mirabile Epidurale Rostrale: Domuzda arteria meningeamedia ve arteria meningea rostralis’ten, rete mirabile epidurale rostrale için ayrılan birer kol. Domuzda a. meningeamedia ve a. meningea rostralis’ten, rete mirabile epidurale rostrale için ayrılan birer kol.Dgr.: devamı...

Ramus Anastomotikus Kum A Karotide Interna ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.