Ramus Kornualis ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ramus Kornualis" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ramus Kornualis" ne demek?

 1. Sığırda nervus lacrimalis lateralis ve nervus lacrimalis medialis’in birleşmesinden oluşan ramus zygomaticotemporalis’in boynuzu uyaran dalı.

 2. Sığırda n. lacrimalis lateralis ve n. lacrimalis medialis’in birleşmesinden oluşan ramus zygomaticotemporalis’in boynuzu uyaran dalı.

Ramus Kornualis nedir? İlişkili sözcükler

 • Ramus Kornualis: Sığırda nervus lacrimalis lateralis ve nervus lacrimalis medialis’in birleşmesinden oluşan ramus zygomaticotemporalis’in boynuzu uyaran dalı. Sığırda n. lacrimalis lateralis ve n. lacrimalis medialis’in birleşmesinden oluşan ramus zygomaticotemporalis’in boynuzu uyaran dalı. devamı...
 • Arkus Palmaris Profundus: Arteria mediana’nın ramus palmaris’inin ramus profundus’unun, arteria radialis’in ramus palmaris profundus’u ile birleşmesinden oluşan damar kemeri. A. mediana’nın ramus palmaris’inin ramus profundus’unun, a. radialis’in ramus palmaris profundus’u ile birleşmesinden oluşan devamı...
 • Ramus Anastomotikus Kum A Karotide Interna: A. meningea media ve a. ophthalmica externa’nın a. carotis interna ile olan birer birleşen kolu.Dgr.: anat. ramus anastomoticus cum a. carotide interna devamı...
 • Nervus Alveolaris Inferiyor: Musculus pterygoideus lateralis’in ve ramus mandibula’nın iç yüzünde yer alan sinir. M. pterygoideus lateralis’in ve ramus mandibula’nın iç yüzünde yer alan sinir.Dgr.: anat. nervus alveolaris inferior devamı...
 • Ramus Asetabularis: Arteria circumflexa femoris medialis’in, kalça eklemi için verdiği kol. Vena circumflexa femoris medialis’in, kalça eklemine özgü kolu. devamı...
 • çiğneme Kası Siniri: Nervus masticatorius’tan ayrılan ve musculus masseter’i uyaran sinir, nervus masseterikus. N. masticatorius’tan ayrılan ve m. masseter’i uyaran sinir, nervus masseterikus.Dgr.: anat. nervus massetericus devamı...
 • Ramus Muskularis Distalis: Nervus tibialis’in, musculus gastrocnemius’tan geçerken, arkada bulunan kaslara verdiği sinir dalı. N. tibialis’in, m. gastrocnemius’tan geçerken, arkada bulunan kaslara verdiği sinir dalı.Dgr.: anat. ramus muscularis distalis devamı...
 • Nervus Oftalmikus: Üçüz sinirden çıkıp; nervus lacrimalis, nervus frontalis ve nervus nasociliaris olmak üzere üç kola ayrılan ve gözle ilgili olan sinir. Üçüz sinirden çıkıp; n. lacrimalis, n. frontalis ve n. nasociliaris devamı...
 • Ramus Cornualis: Ramus kornualis devamı...
 • Ramus Urethralis: Ramus üretralis devamı...

Ramus Kornualis ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.