rape sözlük anlamı nedir?

Sözlükte rape kelimesinin manası:

  1. Kolza, (bot.) Brassica napus
  2. Üzüm posası.
  3. ), (i.) tecavüz etmek (kadına)
  4. Yağma etmek
  5. Eski zorla alıp götürmek
  6. Zorla ırza tecavüz
  7. Eski zorla alıp götürme.
  8. Kirletmek, tecavüz etmek, ırzına geçmek, kaçırmak, gaspetmek, zorla almak

rape ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları