Ras Proteini ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ras Proteini" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ras Proteini" ne demek?

 1. Ras geni tarafından kotlanan, bir guanin nükleotidini bağlayan protein.

Ras Proteini nedir? İlişkili sözcükler

 • Trofoblast Proteini: Tropoblastlar tarafından salgılanan PGF2 alfanın lüteolitik etkisini durduran, gebeliğin ana tarafından tanınmasını sağlayan parakrin etkili protein. devamı...
 • Bence Jones Proteini: Myelomatosis gibi kemik iliğini ilgilendiren hastalıklarda, idrarla çıkartılan bir cins protein. Miyeloma hücreleri tarafından meydana getirilen ve genellikle sinir hücrelerinde miyelinle ilgili problemleri olan hastaların idrarında bulunan hafif zincirler. devamı...
 • A Proteini: Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. Laktoz sentetaz enziminin bir parçası. devamı...
 • Soya Proteini Konsantresi: Yüksek kaliteli, kusursuz, temiz ve kabuğu soyulmuş soya tohumundan, yağın çoğu ve suda çözünebilir protein yapısında olmayan bileşenlerin ayrılmasıyla elde edilen ve kuru madde esası üzerinden en az % 70 protein içeren bir ürün. devamı...
 • CAMP Almaç Proteini: Glikoz yokluğunda diğer bazı besinleri kullanmak için bir bakteri hücresinin gerek duyduğu enzimleri üreten genlerin transkripsiyonunun başlamasını kontrol eden özgün bir regülatör protein, katabolit gen aktivatör protein, katabolit gen aktivatör proteini, CAP. devamı...
 • Kolisin: Çeşitli bakteriler tarafından meydana getirilen ve diğer bakterileri öldüren Col E-1 gibi bir protein. Bağırsak bakterileri tarafından sentezlenen, hedef bakterinin üzerindeki özel almaçlara bağlanarak hücrenin erimesine neden olan veya ribozomlar devamı...
 • Kloramfenikol: Streptomyces Venezuela tarafından üretilen ve protein sentezi inhibitörü olarak kullanılan bir antibiyotik. Streptomyces venezuella kültürlerinden elde edilen, dikloroasetik asit grubu içeren, nitrobenzen türevi geniş spektrumlu ve antibakteriyel etkinliğini ribozomların 50S devamı...
 • C Proteini: Kasta bulunan, miyozine sıkıca bağlanan, görevi tam bilinmeyen, küçük bir kas proteini. Protein C. devamı...
 • Nöraminidaz Proteini: İnfluenza virüslerin zarfının yapısında bulunan ve nöraminidaz enzimi etkinliğine sahip olan bir protein türü. devamı...
 • Piedmont Sığırı: İtalya’Nın Kuzeybatı bölgesinden köken alan, bölgenin yerli ırklarıyla Pakistan’dan bölgeye getirilen Bos indicus grubu sığırların karışımından oluşan, vücudu iri yapılı ve kasları belirgin, beyaz veya gri-beyaz renkli, kirpikleri ve kuyruk ucu siyah renkli, diğer etçi sığır ırklarına göre ineklerinin süt verimi daha yüksek olan, İtalya’nın bazı bölgelerinde sütünden özel peynirler üretilen, kolay buzağılayan, taşıdığı miyostatin devamı...

Ras Proteini ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.