rastlantı anlamı

Rastlantı Anlamı: İngilizce ve Türkçe Anlamları

İngilizce Anlamı:

 • Coincidence
 • Chance
 • Accident
 • Fluke
 • Happenstance

Türkçe Anlamı:

 • Tesadüf
 • Şans
 • Kaza
 • Tesadüfi olay
 • Rastlantısal olay

Detaylı Açıklama:

“Rastlantı” kelimesi, beklenmedik veya öngörülemeyen bir şekilde meydana gelen olayları ifade eder. Bu olaylar genellikle iki veya daha fazla bağımsız olayın kesişmesi sonucu ortaya çıkar. Rastlantı, genellikle şans veya kader ile ilişkilendirilir.

İngilizce ve Türkçe Arasındaki Farklılıklar:

İngilizce’de “coincidence” kelimesi, Türkçe’deki “tesadüf” kelimesinden daha geniş bir anlam yelpazesine sahiptir. “Coincidence”, sadece beklenmedik olayları değil, aynı zamanda benzer veya ilgili olayların bir araya gelmesini de ifade edebilir. Örneğin, aynı gün iki farklı yerde aynı kişiyle karşılaşmak bir “coincidence” olarak kabul edilebilir.

Öte yandan, Türkçe’deki “tesadüf” kelimesi daha çok beklenmedik ve öngörülemeyen olayları ifade eder. “Şans” ve “kaza” kelimeleri de benzer anlamlara sahiptir, ancak “şans” genellikle olumlu olaylarla ilişkilendirilirken, “kaza” genellikle olumsuz olaylarla ilişkilendirilir.

Örnekler:

 • İki yabancı, aynı gün aynı kafede karşılaştı. (Rastlantı)
 • Bir piyango bileti satın aldı ve büyük ikramiyeyi kazandı. (Şans)
 • Bir araba kazasında yaralandı. (Kaza)
 • Bir sınavda yanlışlıkla doğru cevabı işaretledi. (Tesadüfi olay)
 • Bir kitapçıda aradığı kitabı buldu. (Rastlantısal olay)

Sonuç:

“Rastlantı”, beklenmedik veya öngörülemeyen olayları ifade eden bir kavramdır. İngilizce’de “coincidence” kelimesi daha geniş bir anlam yelpazesine sahipken, Türkçe’deki “tesadüf” kelimesi daha çok beklenmedik ve öngörülemeyen olayları ifade eder. Rastlantı, hayatımızda önemli bir rol oynar ve genellikle şans veya kader ile ilişkilendirilir.


Yayımlandı

kategorisi