Raw Materials Markets ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Raw Materials Markets" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Raw Materials Markets" ne demek?

 1. İşlenmemiş özdek genelsatağı

Raw Materials Markets nedir? İlişkili sözcükler

 • Hammadde: Bk. işlenmemiş özdek Üretim sürecinde kullanılan işlenmemiş her türlü madde. devamı...
 • Gerekseme Belgesi: İşletmenin belirli bir dönem içinde işlenmemiş özdek, yedek parça, gereç ve diğer gereksemelerini saptayan belge. devamı...
 • Işleyimleşme: Ekonomisi daha çok tarımsal, hayvansal ve madensel işlenmemiş özdek ve ürünlerin üretim ve satımına dayalı bir ülkenin, çeşitli alanlarda işleyim çabalarına girişimi. devamı...
 • Işleme ücreti: İşlenmemiş ya da yarı işlenmiş özdek için işlenmiş duruma gelinceye dek yapılan işlemler karşılığı ödenmesi gereken para. devamı...
 • Yeğni Işleyim: Yapılan nesnenin türü, kullanılan anamal, işlenmemiş özdek, gereç ve araçların nitelik ve niceliği, çalıştırılan işçi sayısı gibi ölçütlere dayanan, işleyimdeki sınıflandırmanın iki büyük kolundan biri. bkz. ağır işleyim. devamı...
 • Ayrımlaşmış Rant: İşlenebilir ve kullanılabilir toprak parçalarının kimyasal, ve tarımsal özelliklerinde, yerel konumlarında, işlenmemiş özdek ve pazarlama özeklerine olan uzaklıklarındaki ayrılıkların ortaya çıkardığı değer. devamı...
 • örgütlü Işleyim Bölgesi: İşleyimin etkinliğini ve kentte düzenli yerleşmeyi sağlamak amacıyla, işleyim kuruluşlarının ulaşım, kentsel toprak, enerji, yakıt, su, işlenmemiş özdek gibi altyapı ve gereksinmeleriyle ilgili kolaylıkları bir arada bulunduran, özel olarak tasarlanan ve düzentasarlarda yer verilen bölge türü. devamı...
 • Uncultivated: İşlenmemiş İşlenmemiş, ekilmemiş, eğitilmemiş, kültürsüz devamı...
 • Toplam Sunu: Yapılan sayışımlar sonunda bir malın genelsatağa sürüldüğü toplamı bulması. devamı...
 • ışıldar: Kendi kendine ışık verebilen nitelikte (özdek). Işıldama özelliği taşıyan (özdek). devamı...

Raw Materials Markets ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.