reaktif güç nedir

Reaktif Güç Nedir?

Reaktif güç, bir elektrik devresinde enerji depolayan ve geri veren güçtür. Akım ve gerilim arasındaki faz farkından kaynaklanır. Reaktif güç, gerçek güçten farklıdır. Gerçek güç, bir devredeki yük tarafından tüketilen güçtür. Reaktif güç ise, devredeki indüktör ve kapasitörler tarafından depolanan ve geri verilen güçtür.

Reaktif güç, bir devredeki güç faktörünü etkiler. Güç faktörü, gerçek güç ile toplam güç arasındaki orandır. Güç faktörü 1’e yakın olduğunda, devredeki reaktif güç düşüktür. Güç faktörü 1’den uzaklaştıkça, devredeki reaktif güç artar.

Reaktif güç, elektrik şebekesinde önemli bir rol oynar. Reaktif güç, şebekenin gerilimini ve frekansını düzenler. Ayrıca, şebekenin kararlılığını sağlar.

Reaktif güç, çeşitli kaynaklardan elde edilebilir. En yaygın reaktif güç kaynakları, indüktörler ve kapasitörlerdir. İndüktörler, manyetik alan oluşturarak reaktif güç depolarlar. Kapasitörler ise, elektrik alan oluşturarak reaktif güç depolarlar.

Reaktif güç, çeşitli amaçlar için kullanılır. En yaygın reaktif güç kullanımı, güç faktörünü düzeltmektir. Güç faktörü düzeltme, devredeki reaktif gücü azaltarak gerçek gücü artırır. Bu, elektrik şebekesinin verimliliğini artırır ve enerji maliyetlerini düşürür.

Reaktif güç, ayrıca, elektrik motorlarının çalışmasını iyileştirmek için kullanılır. Reaktif güç, elektrik motorlarının manyetik alanını güçlendirir ve motorun verimliliğini artırır.

Reaktif güç, ayrıca, elektrik jeneratörlerinin çalışmasını iyileştirmek için kullanılır. Reaktif güç, elektrik jeneratörlerinin gerilimini ve frekansını düzenler ve jeneratörün kararlılığını sağlar.

Reaktif Gücün Formülü

Reaktif güç, aşağıdaki formülle hesaplanır:

Q = V * I * sin(φ)

 • Q: Reaktif güç (var)
 • V: Gerilim (V)
 • I: Akım (A)
 • φ: Akım ve gerilim arasındaki faz farkı (°)

Reaktif Gücün Birimi

Reaktif gücün birimi, var’dır. Var, volt-amper reaktif (volt-ampere reactive) anlamına gelir.

Reaktif Gücün Etkileri

Reaktif güç, elektrik şebekesinde çeşitli etkilere sahiptir. Bu etkiler şunlardır:

 • Gerilim düşüşü: Reaktif güç, elektrik şebekesinde gerilim düşüşüne neden olur. Bu, şebekenin verimliliğini azaltır ve enerji maliyetlerini artırır.
 • Frekans sapması: Reaktif güç, elektrik şebekesinde frekans sapmasına neden olur. Bu, şebekenin kararlılığını tehlikeye atar ve elektrik ekipmanlarına zarar verebilir.
 • Güç faktörü düşüklüğü: Reaktif güç, elektrik şebekesinde güç faktörünü düşürür. Bu, şebekenin verimliliğini azaltır ve enerji maliyetlerini artırır.

Reaktif Gücün Kontrolü

Reaktif güç, çeşitli yöntemlerle kontrol edilebilir. Bu yöntemler şunlardır:

 • İndüktör ve kapasitör kullanımı: İndüktörler ve kapasitörler, reaktif gücü depolayarak ve geri vererek kontrol ederler.
 • Senkron kondansatör kullanımı: Senkron kondansatörler, reaktif gücü üreterek ve tüketerek kontrol ederler.
 • Statik var kompanzatörü (SVC) kullanımı: SVC’ler, reaktif gücü üreterek ve tüketerek kontrol ederler.
 • Dinamik var kompanzatörü (DVC) kullanımı: DVC’ler, reaktif gücü üreterek ve tüketerek kontrol ederler.

Reaktif Gücün Önemi

Reaktif güç, elektrik şebekesinde önemli bir rol oynar. Reaktif güç, şebekenin gerilimini ve frekansını düzenler. Ayrıca, şebekenin kararlılığını sağlar. Reaktif güç, çeşitli kaynaklardan elde edilebilir ve çeşitli amaçlar için kullanılır. Reaktif güç, çeşitli yöntemlerle kontrol edilebilir.


Yayımlandı

kategorisi