reality ne demek

Reality

Reality, gerçeklik anlamına gelir. Gerçeklik, insanların duyularıyla algıladıkları ve deneyimledikleri dünyadır. Gerçeklik, nesnel ve öznel olmak üzere ikiye ayrılır. Nesnel gerçeklik, herkesin aynı şekilde algıladığı ve deneyimlediği gerçekliktir. Örneğin, güneşin varlığı nesnel bir gerçekliktir. Öznel gerçeklik ise, insanların kendi bakış açılarına göre algıladıkları ve deneyimledikleri gerçekliktir. Örneğin, bir kişinin bir olayı güzel olarak algılaması, başka bir kişinin aynı olayı çirkin olarak algılaması öznel bir gerçekliktir.

Gerçeklik, insanların hayatlarını etkileyen önemli bir faktördür. İnsanlar, gerçekliği algılama ve yorumlama biçimlerine göre kararlar alır ve davranışlarda bulunur. Gerçekliği olumlu olarak algılayan insanlar, daha mutlu ve başarılı olma eğilimindedir. Gerçekliği olumsuz olarak algılayan insanlar ise, daha mutsuz ve başarısız olma eğilimindedir.

Gerçekliği algılama ve yorumlama biçimi, insanların geçmiş deneyimleri, inançları ve değerleri tarafından etkilenir. Örneğin, geçmişte olumsuz deneyimler yaşayan insanlar, gerçekliği daha olumsuz olarak algılama eğilimindedir. Dini inançları olan insanlar, gerçekliği daha manevi olarak algılama eğilimindedir. Materyalist inançları olan insanlar ise, gerçekliği daha maddi olarak algılama eğilimindedir.

Gerçekliği algılama ve yorumlama biçimi, insanların hayatlarını etkileyen önemli bir faktördür. İnsanlar, gerçekliği olumlu olarak algılama ve yorumlama becerilerini geliştirerek, daha mutlu ve başarılı olabilirler.

Reality ile ilgili faydalı siteler:

Reality ile ilgili faydalı dosyalar:


Yayımlandı

kategorisi