realization sözlük anlamı nedir?

Sözlükte realization kelimesinin manası:

  1. Fark etme
  2. Fark edilme
  3. Tahakkuk, gerçekleşme
  4. Gerçekleştirme
  5. Kavrama, idrak, tasavvur
  6. Paraya çevirme.
  7. [realization (Brit.) ] gerçekleşme, gerçekleştirme, idrak, anlama, kavrayış, paraya çevirme, nakte çevirme

realization ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları