Realize Ise ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Realize Ise" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Realize Ise" ne demek?

 1. Anlamak, tasavvur etmek
 2. İdrak etmek
 3. Gerçekleştirmek
 4. Tahakkuk ettirmek
 5. Para getirmek
 6. Paraya çevirmek

Realize Ise nedir? İlişkili sözcükler

 • Realize: [realize (Amer.) ] farketmek, farkına varmak, anlamak, kavramak, idrak etmek, gerçekleştirmek, uygulamak, aklında bulundurmak, paraya çevirmek, kazanmak, kar etmek Farketmek, farkına varmak, anlamak, kavramak, idrak etmek, gerçekleşŸtirmek, uygulamak, aklında bulundurmak, devamı...
 • Realization: Fark etme Fark edilme Tahakkuk, devamı...
 • Cash: Para, nakit para Peşin para devamı...
 • Substantiate: Gerçekleştirmek, doğrulamak, kanıtlamak, neden göstermek Gerçeklemek, kanıtlamak devamı...
 • Invert: Ters çevirmek, tersini çevirmek, sırasını değiştirmek, evirmek, devrik hale getirmek Tersine çevirmek, tersyüz etmek, altüst etmek devamı...
 • Realizable: [realizable (Amer.) ] gerçekleştirilebilir, paraya çevrilebilir GerçekleşŸtirilebilir, paraya çevrilebilir devamı...
 • Practise: Yapmak, etmek, uygulamak, gerçekleşŸtirmek, pratik yapmak, deneyim kazanmak, çalışŸmak, alışŸtırma yapmak, alışŸkanlık haline getirmek, adet edinmek, dolap çevirmek, entrika çevirmek devamı...
 • Accrue: Artmak, çoğalmak, büyümek; payına düşmek, tahakkuk etmek Ziyadeleşmek, çoğalmak devamı...
 • Convert: Din veya inanç değiştiren kimse , dönme, ihtida eden kimse. Değiştirmek, tebdil etmek, döndürmek, çevirmek devamı...
 • Move: Kımıldatmak, oynatmak, hareket ettirmek Tahrik etmek, harekete getirmek devamı...

Realize Ise ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.