Rearing Habitat ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Rearing Habitat" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Rearing Habitat" ne demek?

 1. Yetiştirme alanı

Rearing Habitat nedir? İlişkili sözcükler

 • Edification: Zihni ve ahlâki yönden geliştirme, yetiştirme, takviye etme Bilgi verme devamı...
 • Rearing Station: Yetiştirme istasyonu devamı...
 • Direy: Fauna. Bir ülkede, yetiştirme işlemlerine bağlı olmadan yaşayan ve çoğalan hayvanların tümü. a. bk. asalakbilimseldirey. devamı...
 • Forcing: Serada yetişŸtirme, turfanda yetişŸtirme devamı...
 • Arboriculture: Ağaç ve fidan yetiştirme. Fidancılık, ağaç yetiştirme devamı...
 • Viniculture: Şarapçılık için üzüm yetiştirme. Üzümcülük, şaraplık üzüm yetiştirme devamı...
 • öğretici: Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik. Öğretme, yetiştirme ve açıklama özelliği bulunan. devamı...
 • Orman Tekniker Okulu: Ortaokulu bitirenlerden ormancılık alanında teknik görev almak isteyenleri yetiştirme amacını güden, lise dengi 4 yıllık parasız yatılı meslek okulu. devamı...
 • Hydroponics: İlaçlı su içinde bitki yetiştirme metodu. Suda bitki yetiştirme devamı...
 • Hydroponic: Hidroponik, hidroponi (su içinde bitki yetişŸtirme) ile ilgili, toprak yerine besin değŸeri yüksek bir çözelti içinde bitki yetişŸtirme işŸlemi ile ilgili devamı...

Rearing Habitat ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.