rebut sözlük anlamı nedir?

Sözlükte rebut kelimesinin manası:

  1. (ted, ting) çürütmek
  2. Delillerle reddetmek
  3. Çürütmek, aksini ispat etmek, reddetmek

rebut ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları