reciprocity ne demek

Karşılıklılık (Reciprocity)

Karşılıklılık, bir kişinin veya grubun diğer bir kişi veya gruba karşı yaptığı iyiliğin veya yardımın karşılığında benzer bir iyilik veya yardım almasıdır. Bu, sosyal etkileşimin temel bir ilkesidir ve işbirliği, güven ve dostluk gibi olumlu ilişkilerin gelişmesine yardımcı olur.

Karşılıklılık ilkesi, ilk olarak 19. yüzyılda Fransız sosyolog Émile Durkheim tarafından ortaya atılmıştır. Durkheim, insanların birbirleriyle etkileşimde bulunurken, birbirlerine karşı belirli beklentiler geliştirdiğini ve bu beklentilerin karşılanmadığında hayal kırıklığı ve kızgınlığa yol açtığını savunmuştur. Buna karşılık, beklentiler karşılandığında, insanlar birbirlerine karşı olumlu duygular geliştirirler ve ilişkileri güçlenir.

Karşılıklılık ilkesi, birçok farklı alanda gözlemlenebilir. Örneğin, bir arkadaşınıza yardım ettiğinizde, onun da size yardım etmesini beklersiniz. Birine bir hediye verdiğinizde, onun da size bir hediye vermesini beklersiniz. Birine bir iyilik yaptığınızda, onun da size bir iyilik yapmasını beklersiniz.

Karşılıklılık ilkesi, iş dünyasında da önemli bir rol oynar. Müşteriler, kendilerine iyi hizmet veren şirketlere daha fazla para harcama eğilimindedirler. Çalışanlar, kendilerine adil davranan işverenler için daha fazla çalışmaya eğilimlidirler. Tedarikçiler, kendilerine zamanında ödeme yapan şirketlerle daha fazla iş yapmaya eğilimlidirler.

Karşılıklılık ilkesi, olumlu ilişkilerin gelişmesine yardımcı olan güçlü bir ilkedir. Bu ilkeyi anlayarak ve uygulayarak, başkalarıyla daha iyi ilişkiler kurabilir ve daha mutlu bir hayat yaşayabilirsiniz.

Karşılıklılığın Önemi

Karşılıklılık, olumlu ilişkilerin gelişmesinde önemli bir rol oynar. Bu ilke, insanların birbirlerine karşı olumlu duygular geliştirmesine ve ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur. Karşılıklılık, ayrıca, işbirliği, güven ve dostluk gibi olumlu davranışları teşvik eder.

Karşılıklılık ilkesi, birçok farklı alanda gözlemlenebilir. Örneğin, bir arkadaşınıza yardım ettiğinizde, onun da size yardım etmesini beklersiniz. Birine bir hediye verdiğinizde, onun da size bir hediye vermesini beklersiniz. Birine bir iyilik yaptığınızda, onun da size bir iyilik yapmasını beklersiniz.

Karşılıklılık ilkesi, iş dünyasında da önemli bir rol oynar. Müşteriler, kendilerine iyi hizmet veren şirketlere daha fazla para harcama eğilimindedirler. Çalışanlar, kendilerine adil davranan işverenler için daha fazla çalışmaya eğilimlidirler. Tedarikçiler, kendilerine zamanında ödeme yapan şirketlerle daha fazla iş yapmaya eğilimlidirler.

Karşılıklılık ilkesi, olumlu ilişkilerin gelişmesine yardımcı olan güçlü bir ilkedir. Bu ilkeyi anlayarak ve uygulayarak, başkalarıyla daha iyi ilişkiler kurabilir ve daha mutlu bir hayat yaşayabilirsiniz.

Karşılıklılığın Dezavantajları

Karşılıklılık ilkesi, olumlu ilişkilerin gelişmesinde önemli bir rol oynasa da, bazı dezavantajları da vardır. Bu dezavantajlar şunlardır:

  • Karşılıklılık ilkesi, insanların çıkarcı davranmasına yol açabilir. İnsanlar, başkalarına yardım ederken, karşılığında bir şey bekleme eğilimindedirler. Bu, çıkarcı ve bencil davranışlara yol açabilir.
  • Karşılıklılık ilkesi, insanların başkalarının beklentilerine göre davranmasına yol açabilir. İnsanlar, başkalarının kendilerinden ne beklediğini bildiklerinde, buna göre davranma eğilimindedirler. Bu, özgünlük ve yaratıcılığın önüne geçebilir.
  • Karşılıklılık ilkesi, insanların başkalarına yardım etmekten kaçınmasına yol açabilir. İnsanlar, başkalarına yardım ettiklerinde, karşılığında bir şey beklediklerini düşünmek istemeyebilirler. Bu, başkalarına yardım etmekten kaçınmaya yol açabilir.

Karşılıklılık ilkesinin dezavantajlarını anlayarak ve bunları önlemeye çalışarak, bu ilkenin olumlu etkilerinden yararlanabilir ve olumsuz etkilerinden kaçınabilirsiniz.


Yayımlandı

kategorisi