recognize sözlük anlamı nedir?

Sözlükte recognize kelimesinin manası:

  1. [recognize (Amer.) ] farketmek, farkına varmak, tanımak, onaylamak, ayırt etmek, kabul etmek, itiraf etmek, takdir etmek, söz hakkı tanımak
  2. Tanımak, kabul etmek, teslim ve itiraf etmek, itibar etmek
  3. Birine söz hakkı vermek
  4. Tanımak, bilmek
  5. Selâm vermek
  6. Takdir etmek

recognize ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları