Red Testi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Red Testi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Red Testi" ne demek?

 1. Bk. itim ölçeri

Red Testi nedir? İlişkili sözcükler

 • Education: Eğitim, eğitim ve öğretim, tedris, tahsil, maarif, yetiştirme, eğitme İlim, irfan devamı...
 • Karşılaştırmalı Eğitim: Eğitim sorunlarının daha geniş bir çerçeve içinde ele alınması ve kavranması amacıyle değişik ülkelere ilişkin eğitim kuram ve uygulamalarını inceleyen eğitim dalı. devamı...
 • Edu: (education) “education (eğŸitim)”, eğŸitim; bir üniversiteye veya başŸkaca bir eğŸitim kurumunu belirten kısaltma (internet adresleri) devamı...
 • Genel Denetim: Bir eğitim örgütünün ya da bir eğitim-öğretim kurumunun belli bir bölümü ya da yönü yerine, onun özdeksel durum ve olanakları ile her türlü eğitim ve öğretim etkinliklerini, yönetim ve büro işlerini, görevlilerin çalışmalarını tümüyle incelemek ve değerlendirmek için yapılan denetim. devamı...
 • Coeducational: Karma eğitime ait; karma eğitimin uygulandığı bir okulda okuyan; karma eğitim uygulayan. Karma öğŸretimin, aynı kurum içerisinde ve aynı sınıflarda farklı cinsiyetlerin bir arada eğŸitim görmeleri ile alakalı devamı...
 • Minister Of Education And Culture: EğŸItim bakanı, eğŸitim ve kültürel işŸlerden sorumlu devlet yetkilisi (EğŸitim ve Kültür Bakanı) devamı...
 • özel Eğitim Denetmeni: Özel eğitim kurumlarını ve özel eğitim alanına giren çalışmaları denetlemekle görevli denetmen. devamı...
 • Education Center: EğŸItim merkezi, eğŸitim vermeye tahsis edilmişŸ kurum veya kuruluşŸ devamı...
 • özel Eğitim: Genel eğitim önlemleri ve olağan öğretim programları ile eğitilemeyen kimseler için düzenlenen eğitim. devamı...
 • Web Based Training: Web tabanlı eğitim (WTE) Internet ya da Web üzerinden ulaşılabilen her türlü eğitim aktivitesi… devamı...

Red Testi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.