redacted

Redacted: An İngilizce-Türkçe Çeviri Rehberi

Giriş

“Redacted” terimi, İngilizce’de sansürlenmiş veya gizli bilgileri ifade etmek için kullanılan yaygın bir kelimedir. Çeviri bağlamında, “redacted” ifadesi, metnin belirli bölümlerinin gizlenmesi veya kaldırılması gerektiğini gösterir. Bu makale, “redacted” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, çeviri sürecindeki kullanımını ve ilgili örnekleri inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “redacted” kelimesi, “edit” (düzenleme) fiilinin geçmiş zaman halidir. Bir metnin “redacted” olması, sansür veya gizlilik nedenleriyle belirli bilgilerin kasıtlı olarak kaldırıldığı anlamına gelir. Bu bilgiler genellikle hassas veya gizlidir ve kamuya açıklanmaması gerekir.

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “redacted” ifadesinin karşılığı “sansürlenmiş” veya “gizli”dir. Sansür, siyasi, dini veya ahlaki nedenlerle belirli bilgilerin veya fikirlerin bastırılması veya kaldırılmasıdır. Gizlilik ise, özel veya hassas bilgilerin yetkisiz kişilerin erişimine kapatılmasıdır.

Çeviri Sürecindeki Kullanımı

Çeviri sürecinde “redacted” ifadesi, hedef metinde belirli bilgilerin gizlenmesi gerektiğini belirtmek için kullanılır. Çevirmenler, kaynak metindeki sansürlü bölümleri hedef metinde de sansürlemekten sorumludur. Bu, gizliliği korumak ve hassas bilgilerin yanlış ellere geçmesini önlemek için gereklidir.

Örnekler

 • İngilizce: The document was redacted to protect the identities of the witnesses.
 • Türkçe: Tanıkların kimliklerini korumak için belge sansürlendi.

 • İngilizce: The report contains redacted information about the company’s financial performance.

 • Türkçe: Rapor, şirketin mali performansı hakkında sansürlenmiş bilgiler içeriyor.

 • İngilizce: The email was redacted before being released to the public.

 • Türkçe: E-posta, halka açıklanmadan önce sansürlendi.

İlgili İfadeler

“Redacted” ifadesiyle ilgili olarak, çeviri bağlamında kullanılabilecek başka ifadeler de vardır:

 • Censored: Sansürlenmiş
 • Classified: Gizli
 • Confidential: Gizli
 • Expurgated: Sansürlenmiş
 • Bowdlerized: Sansürlenmiş

Sonuç

“Redacted” ifadesi, İngilizce ve Türkçe’de sansürlenmiş veya gizli bilgileri ifade etmek için kullanılan önemli bir terimdir. Çeviri sürecinde, hedef metinde belirli bilgilerin gizlenmesi gerektiğini belirtmek için kullanılır. Çevirmenler, hassas bilgileri korumak ve gizliliği sağlamak için kaynak metindeki sansürlü bölümleri hedef metinde de sansürlemekten sorumludur.


Yayımlandı

kategorisi