redif nedir örnek

Redif Nedir?

Redif, şiirde aynı dizede veya beyitte birden fazla kez tekrarlanan bir kelimedir. Genellikle dize veya beytin sonunda yer alır ve şiire müzikal bir etki kazandırır. Redif, aynı zamanda şiirin anlamını vurgulamak ve okuyucunun dikkatini çekmek için de kullanılır.

Redif Örnekleri

 • Fuzuli’nin “Beni Candan Usandırdı Felek” şiirinden:

Beni candan usandırdı felek
Beni candan usandırdı felek
Beni candan usandırdı felek
Beni candan usandırdı felek

 • Yunus Emre’nin “İnsan Olmak” şiirinden:

İnsan olmak kolay değil
İnsan olmak kolay değil
İnsan olmak kolay değil
İnsan olmak kolay değil

 • Mevlana’nın “Gel, Gel, Her Neysen Gel” şiirinden:

Gel, gel, her neysen gel
Gel, gel, her neysen gel
Gel, gel, her neysen gel
Gel, gel, her neysen gel

Redifin Kullanımı

Redif, şiirde çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Şiire müzikal bir etki kazandırmak: Redif, şiirin ritmini ve akıcılığını artırarak okuyucunun kulağına hoş gelen bir etki yaratır.
 • Şiirin anlamını vurgulamak: Redif, şiirin ana temasını veya mesajını vurgulamak için kullanılır.
 • Okuyucunun dikkatini çekmek: Redif, şiirin belirli bölümlerine okuyucunun dikkatini çekmek için kullanılır.
 • Şiire bir duygu veya atmosfer kazandırmak: Redif, şiire belirli bir duygu veya atmosfer kazandırmak için kullanılır. Örneğin, hüzünlü bir şiirde kullanılan redif, şiire hüzünlü bir hava verir.

Redif Türleri

Redif, kullanımına göre çeşitli türlere ayrılır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Tam redif: Tam redif, dize veya beytin sonunda aynı kelimenin tekrarlanmasıdır.
 • Yarım redif: Yarım redif, dize veya beytin sonunda aynı kelimenin bir kısmının tekrarlanmasıdır.
 • Uyaklı redif: Uyaklı redif, dize veya beytin sonunda aynı kelimenin tekrarlanması ve bu kelimenin diğer dize veya beyitlerdeki kelimelerle uyak oluşturmasıdır.
 • Serbest redif: Serbest redif, dize veya beytin sonunda aynı kelimenin tekrarlanması, ancak bu kelimenin diğer dize veya beyitlerdeki kelimelerle uyak oluşturmamasıdır.

Redifin Önemi

Redif, şiirin önemli bir unsuru olarak kabul edilir. Şiire müzikal bir etki kazandırır, şiirin anlamını vurgular, okuyucunun dikkatini çeker ve şiire bir duygu veya atmosfer kazandırır. Redif, aynı zamanda şiirin akıcılığını ve ritmini artırır.

Sonuç

Redif, şiirde sıklıkla kullanılan bir tekniktir. Şiire müzikal bir etki kazandırır, şiirin anlamını vurgular, okuyucunun dikkatini çeker ve şiire bir duygu veya atmosfer kazandırır. Redif, aynı zamanda şiirin akıcılığını ve ritmini artırır.


Yayımlandı

kategorisi