reference sözlük anlamı nedir?

Sözlükte reference kelimesinin manası:

  1. ), (f.) havale etme veya olunma
  2. Münasebet, ilgi
  3. Kinaye, ima, telmih
  4. Müracaat
  5. Müracaat kitabı veya yeri
  6. Tavsiye eden kimse
  7. Tavsiyename, ehliyetname, referans
  8. Bir kitabın içine müracaat yerlerini işaret etmek
  9. Kaynakçayı işaretlemek (kitap)

reference ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları