regard sözlük anlamı nedir?

Sözlükte regard kelimesinin manası:

  1. Dikkatle bakmak, dikkat etmek
  2. İtibar etmek, saymak
  3. Hürmet etmek, riayet etmek
  4. Addetmek, kabul etmek
  5. Dinlemek, dikkatli bakmak, dikkat etmek
  6. Bakış, nazar
  7. Hürmet, saygı, riayet
  8. İtibar, sayma
  9. Mulâhaza, fikir
  10. Bakmak, göz önüne almak, dikkate almak, hesaba katmak, saymak, saygı duymak, takdir etmek, çok beğenmek, önem vermek, ait olmak, ilgili olmak

regard ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları