regimentation sözlük anlamı nedir?

Sözlükte regimentation kelimesinin manası:

  1. Hepsini aynı şekle koyma
  2. Tasnif etme, sistematik şekle koyma
  3. Murakabeye tabi kılma.
  4. Sistemli düzenleme, sistematik biçime koyma, sıkı disiplin altına alma

regimentation ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları