relapse sözlük anlamı nedir?

Sözlükte relapse kelimesinin manası:

  1. Tekrar kötüleşmek, tekrarlamak, depreşmek, nüksetmek, yeniden suç işlemek
  2. Yeniden nüksetmek, tekrar fenalaşmak
  3. Tekrar kötü yola sapmak, yeniden dalalete veya günaha sapmak
  4. Nüksetme, yeniden hastalanma
  5. Tekerrür, kötü hale dönme

relapse ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları