relative sözlük anlamı nedir?

Sözlükte relative kelimesinin manası:

  1. Akraba, yakın, hısım, ilgi zamiri, ilgi cümleciği
  2. Nispi, izafi, göreli, bağıntılı
  3. Bağlı, ilişkin, dair
  4. Başkasına nispetle vaki olan, mensup
  5. Gram

relative ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları