religious affairs ministry sözlük anlamı nedir?

Sözlükte religious affairs ministry kelimesinin manası:

  1. Din işŸleri bakanlığŸı, kutsal mekanları yöneten ve dini konuları idare eden devlet kurumu (diyanet işŸleri başŸkanlığŸının bağŸlı olduğŸu bakanlık)

religious affairs ministry ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları