remark sözlük anlamı nedir?

Sözlükte remark kelimesinin manası:

  1. Söylemek, demek
  2. Dikkat edip görmek
  3. İşaret
  4. Söz
  5. Dikkat etme, görme, mülâhaza
  6. Mütalâa.
  7. Dikkat etmek, farketmek, söylemek, belirtmek, düşüncesini söylemek, yorum yapmak

remark ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları