Renin ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Renin" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Renin" ne demek?

 1. Böbrekte bulunan jukstaglomerular hücreler tarafından salgılanan ve kan basıncının ayarlanmasında rol oynayan bir proteinaz.

 2. Ekstrasellüler sıvı hacminin azalması, kanda sodyumun azalması veya potasyumun artması sonucu böbreklerde jukstaglomerular hücrelerden salınan, anjiyotensinojeni anjiyotensin I dönüştüren hidrolaz sınıfından bir enzim.

Renin nedir? İlişkili sözcükler

 • Hipoaldosteronemi: Böbrek üstü bezi kabuk kısmının yetersiz çalışması sonucu, kanda aldosteron düzeyinin aşırı azalması. Böbreklerde sodyum ve klor geri emilimi azalması sonucu vücutta sıvı kaybı fazladır. devamı...
 • Aldosteron: Böbrek üstü bezinin korteks bölgesinden salgılanan, böbrekten potasyumun çıkarılması ve sodyumun geri emilmesi üzerinde etkili olan, vücuttaki mineral ve tuz dengesini ayarlayan bir steroit hormon. Böbrek üstü bezi kabuğundan salgılanan, devamı...
 • Lökopeni: Akyuvar azlığı Dolaşan kanda lökosit sayısının ani düşmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık. devamı...
 • Asidoz: Organizmanın asit baz dengesinde asit istikametinde bozulma sonucu ortaya çıkan entoksikasyon tablosu. Şeker hastalığı ya da herhangi bir sebeple kan pH’sının düşmesi. devamı...
 • Reninism: Reninizm devamı...
 • Hiperkalemi: Potasyum yüksekliği Kanda potasyum derişiminin normalin üstünde olması, potasemi. Aldosteron hormonunun aşırı dercede azalması ve böbrek yetmezliğinde görülür. devamı...
 • Istem Kayması: Tüketicilerin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu istemin artması veya azalması diğer bir deyişle istem eğrisinin sağa yukarıya, kuzeydoğuya veya sola aşağıya, güneybatıya kayması. devamı...
 • Anoksemi: Kanda oksijen yokluğu. Genellikle kanda oksijen azalmasını ifade etmek için kullanılır, bk. hipoksemi. Kanda gerekli oksijenin bulunmayışı veya ileri derecede azlığı. devamı...
 • Renin Anjiyotensin Sistemi: Böbrek üstü bezi kabuğunun zona glomeruloza bölgesinden aldosteronun salgılanmasını düzenleyen enzim sistemi. devamı...
 • Renin Angiotensin System: Renin anjiyotensin sistemi devamı...

Renin ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.