renin sözlük anlamı nedir?

Sözlükte renin kelimesinin manası:

  1. Böbrekte bulunan jukstaglomerular hücreler tarafından salgılanan ve kan basıncının ayarlanmasında rol oynayan bir proteinaz.
  2. Ekstrasellüler sıvı hacminin azalması, kanda sodyumun azalması veya potasyumun artması sonucu böbreklerde jukstaglomerular hücrelerden salınan, anjiyotensinojeni anjiyotensin I dönüştüren hidrolaz sınıfından bir enzim.

renin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları