renin ne demek

Renin

Renin, böbreklerde üretilen bir enzimdir. Kan basıncını düzenlemede önemli bir rol oynar. Renin, anjiyotensin I’i anjiyotensin II’ye dönüştürür. Anjiyotensin II, kan damarlarını daraltarak kan basıncını yükseltir.

Renin-Anjiyotensin Sistemi

Renin-anjiyotensin sistemi (RAS), kan basıncını düzenleyen bir hormon sistemidir. RAS, renin, anjiyotensin I, anjiyotensin II ve aldosteron olmak üzere dört ana bileşenden oluşur.

 • Renin, böbreklerde üretilen bir enzimdir.
 • Anjiyotensin I, renin tarafından anjiyotensinogen’den üretilir.
 • Anjiyotensin II, anjiyotensin I’in dönüştürülmesiyle oluşur.
 • Aldosteron, böbrek üstü bezlerinde üretilir.

RAS, kan basıncını şu şekilde düzenler:

 1. Kan basıncı düştüğünde, böbrekler renin salgılar.
 2. Renin, anjiyotensinogen’i anjiyotensin I’e dönüştürür.
 3. Anjiyotensin I, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) tarafından anjiyotensin II’ye dönüştürülür.
 4. Anjiyotensin II, kan damarlarını daraltarak kan basıncını yükseltir.
 5. Anjiyotensin II ayrıca böbrek üstü bezlerinde aldosteron salgılanmasını uyarır.
 6. Aldosteron, böbreklerde sodyum ve su tutulmasını sağlar. Bu da kan hacmini ve kan basıncını yükseltir.

Renin Seviyeleri

Renin seviyeleri, kan basıncı, sodyum seviyesi ve potasyum seviyesi gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Renin seviyeleri genellikle sabah saatlerinde en yüksek, akşam saatlerinde ise en düşüktür.

Yüksek Renin Seviyeleri

Yüksek renin seviyeleri, aşağıdaki sağlık sorunlarına işaret edebilir:

 • Böbrek hastalığı
 • Hipertansiyon
 • Konjestif kalp yetmezliği
 • Siroz
 • Nefrotik sendrom
 • Renin üreten tümörler

Düşük Renin Seviyeleri

Düşük renin seviyeleri, aşağıdaki sağlık sorunlarına işaret edebilir:

 • Addison hastalığı
 • Hipotiroidizm
 • Diyabet
 • Gebelik
 • Bazı ilaçlar

Renin Testi

Renin testi, renin seviyelerini ölçmek için yapılan bir kan testidir. Renin testi, aşağıdaki durumlarda yapılabilir:

 • Yüksek tansiyon
 • Böbrek hastalığı
 • Konjestif kalp yetmezliği
 • Siroz
 • Nefrotik sendrom
 • Renin üreten tümörler

Renin Testi Nasıl Yapılır?

Renin testi, genellikle sabah saatlerinde yapılır. Testten önce 8-12 saat boyunca aç kalmanız gerekebilir. Test sırasında, kolunuzdaki bir damardan kan alınacaktır. Kan örneği, renin seviyelerini ölçmek için laboratuvara gönderilecektir.

Renin Testi Sonuçları

Renin testi sonuçları, genellikle 1-2 gün içinde hazır olur. Renin seviyeleri, renin aktivitesi (RA) veya renin konsantrasyonu (RC) olarak ifade edilebilir.

 • Normal RA seviyeleri: 0,5-2,0 ng/mL/saat
 • Normal RC seviyeleri: 1-5 ng/mL

Renin Testi Yorumlanması

Renin testi sonuçları, doktorunuz tarafından yorumlanacaktır. Doktorunuz, renin seviyelerinizi diğer test sonuçlarınızla birlikte değerlendirecektir. Renin testi sonuçları, aşağıdaki sağlık sorunlarının teşhisinde yardımcı olabilir:

 • Böbrek hastalığı
 • Hipertansiyon
 • Konjestif kalp yetmezliği
 • Siroz
 • Nefrotik sendrom
 • Renin üreten tümörler

Renin Testi Hakkında Sık Sorulan Sorular

 • Renin testi ağrılı mıdır?
  Hayır, renin testi ağrılı değildir.

 • Renin testi için özel bir hazırlık yapmam gerekir mi?
  Evet, renin testi için 8-12 saat boyunca aç kalmanız gerekebilir.

 • Renin testi sonuçları ne zaman hazır olur?
  Renin testi sonuçları, genellikle 1-2 gün içinde hazır olur.

 • Renin testi sonuçlarım yüksek çıktı. Bu ne anlama geliyor?
  Yüksek renin seviyeleri, böbrek hastalığı, hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği, siroz, nefrotik sendrom veya renin üreten tümörler gibi sağlık sorunlarına işaret edebilir.

 • Renin testi sonuçlarım düşük çıktı. Bu ne anlama geliyor?
  Düşük renin seviyeleri, Addison hastalığı, hipotiroidizm, diyabet, gebelik veya bazı ilaçlar gibi sağlık sorunlarına işaret edebilir.

Faydalı Siteler


Yayımlandı

kategorisi