renounce sözlük anlamı nedir?

Sözlükte renounce kelimesinin manası:

  1. Vazgeçmek, reddetmek, feragat etmek, terketmek, alâkasını kesmek
  2. (iskambil) aynı renkten kâgıdı olmadığından başka renk kağıt oynamak.
  3. Vazgeçmek, bırakmak, feragat etmek, reddetmek, tanımamak, başka renk kağıt oynamak

renounce ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları