repel sözlük anlamı nedir?

Sözlükte repel kelimesinin manası:

  1. Defetmek, geriye atmak
  2. Püskürtmek
  3. Bağdaşmamak, uyuşmamak
  4. Reddetmek
  5. Nefret uyandırmak
  6. İtmek, itelemek, püskürtmek, geri çevirmek, reddetmek, defetmek, geçirmemek, iğrendirmek, itici gelmek

repel ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları